Cách tải lên Spotify Canvas

 Cách tải lên Spotify Canvas

Ok, vậy không, bây giờ chúng ta sẽ trông như thế nào về Spotify Canvas, bạn tải nó lên như thế nào? Nó thực sự rất dễ dàng. Đây là cách thực hiện:

1. Đăng nhập vào tài khoản Spotify cho Nghệ sĩ của bạn , đi tới tab Music và chọn Releases.

2. Chọn một bản phát hành và nhấp vào Add Canvas.

3. Kéo và thả tệp MP4 hoặc JPEG của bạn khi được nhắc hoặc chỉ cần nhấp để chọn một tệp .

4. Nhấn Tiếp theo , đồng ý với các điều khoản và nhấp vào Đăng .

Vậy là xong, bạn đã hoàn thành! Đừng lo lắng nếu bạn không thể xem trực tiếp trên Spotify ngay lập tức. Có thể mất một giờ hoặc lâu hơn để hiển thị cho tất cả người dùng Spotify.

Related post