Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội cho 2022

 Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội cho 2022

Nếu bạn là một người dùng mạng xã hội tích cực, thì bạn không cần phải được biết về việc định cỡ hình ảnh chính xác quan trọng như thế nào trên mạng xã hội. Các nền tảng xã hội thay đổi kích thước và định dạng hình ảnh ưa thích của họ hàng năm, vì vậy đừng để bị bỏ lại phía sau! Để giúp bạn, đây là các yêu cầu cập nhật cho năm 2022…

Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội cho năm 2022

Facebook

 • Kích thước hình ảnh tối thiểu: 180 x 180 pixel (Kích thước thực được sử dụng tùy thuộc vào thiết bị và cách sử dụng: 170 x 170 (máy tính để bàn), 128 x 128 (điện thoại thông minh), 36 x 36 (điện thoại phổ thông), 32 x 32 (hình thu nhỏ)
 • Ảnh bìa: Tối thiểu 400 x 150 pixel
 • Hình ảnh được Chia sẻ: 1.200 x 630
 • Liên kết được chia sẻ: 1.200 x 630 pixel
 • Hình ảnh nổi bật:  1.200 x 717 pixel
 • Hình ảnh sự kiện: 1.920 x 1.080 pixel (Facebook sẽ thu nhỏ kích thước tối thiểu: 470 × 174)

Twitter

 • Ảnh tiêu đề: 1.500 x 500 pixel
 • Ảnh hồ sơ: 400 x 400 pixel
 • Ảnh trong luồng trên Twitter: Tối thiểu để có vẻ như được mở rộng: 440 x 220 pixel (tỷ lệ 2: 1)
 • Kích thước tệp tối đa:  5 MB cho ảnh và 5 MB cho GIF động trên thiết bị di động và 15 MB trên web.

Tìm thêm thông tin về ảnh trong luồng, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Twitter.

Instagram

 • Ảnh avtar: 110 x 110 pixel
 • Ảnh thu nhỏ: 161 x 161 pixel
 • Stories trên Instagram: 1080 x 1920 pixel
 • Kích thước ảnh: 1080 x 1080 pixel (vuông, ngang); 1080 x 1350 pixel (dọc)

LinkedIn

 • Ảnh hồ sơ được đề xuất: Giữa 400 x 400 và 20.000 x 20.000 pixel ( Kích thước tải lên tối thiểu: 200 x 200 pixel)
 • Hình nền Cá nhân: 1584 x 396 pixel
 • Hình ảnh biểu trưng của công ty LinkedIn:  300 x 300 pixel (biểu trưng lớn), 60 x 60 pixel (biểu trưng nhỏ)
 • Ảnh bìa công ty LinkedIn:  1536 x 768 pixel
 • Hình ảnh hoặc Liên kết được Chia sẻ: 1104 x 736 pixel. Xuất hiện ở 552 x 289 pixel

YouTube

 • Ảnh Avatar: Kích thước ảnh hồ sơ kênh là 800 x 800, nhưng hiển thị là 98 x 98 pixel
 • Ảnh bìa kênh: 2560 x 1440 pixel

Nguyên tắc Tải lên Video của YouTube nêu rõ rằng:

 • Video phải duy trì tỷ lệ khung hình 16: 9.
 • Để đủ điều kiện là HD đầy đủ, kích thước của bạn ít nhất phải là 1.280 x 720 pixel.

Related post